رمز و راز ماجرای حمله به نفتکش ایرانی در دریای سرخ ۲۳ مهر ۱۳۹۸

رمز و راز ماجرای حمله به نفتکش ایرانی در دریای سرخ

در صورتی که حمله به نفتکش ایرانی را به تلاش‌های مستمر اسرائیل برای انفجار منطقه ربط دهیم، می‌توانیم تفسیری منطقی برای آن بیابیم.