کهنسال‌ترین درختان درکدام استان کشور است؟ ۰۷ اسفند ۱۳۹۷

کهنسال‌ترین درختان درکدام استان کشور است؟

معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی گفت: خراسان شمالی یکی از استان هایی است که دارای کهنسال ترین درختان در کشور است.