تحقق سقف منابع درآمدی پیش‌بینی شده از محل فروش نفت دور از انتظار نیست ۰۷ بهمن ۱۴۰۱
یک عضو کمیسیون انرژی:

تحقق سقف منابع درآمدی پیش‌بینی شده از محل فروش نفت دور از انتظار نیست

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: با اصلاح نرخ تسعیر ارز تحقق پیش برآورد دولت برای حجم و قیمت صادرات نفت در سال آینده دور از انتظار نخواهد بود.