درآمد ۱۴.۵ میلیارد دلاری با توسعه گازرسانی در دولت تدبیر و امید ۱۴ آذر ۱۳۹۹

درآمد ۱۴.۵ میلیارد دلاری با توسعه گازرسانی در دولت تدبیر و امید

تولید گاز در پارس جنوبی یک برنده دیگر نیز دارد که آن محیط زیست است، دیگر کمتر کسی هیزم و چوب برای گرم کردن خانه خود و پخت و پز مصرف می‌کند، از طرفی گاز یک انرژی پاک است که بی‌شک آثار زیست محیطی توسعه گازرسانی در چند سال آینده بیشتر خود را نشان می‌دهد.