اثرات زیست محیطی دخانیات “ویرانگر” است ۱۰ خرداد ۱۴۰۱
سازمان جهانی بهداشت:

اثرات زیست محیطی دخانیات “ویرانگر” است

سازمان جهانی بهداشت (WHO) اعلام کرد: اثرات زیست محیطی دخانیات "ویرانگر" است.