داپ چقدر ایران را درگیر می‌کند؟ ۲۰ مرداد ۱۴۰۱

داپ چقدر ایران را درگیر می‌کند؟

سفیر سابق ایران در ترکیه گفت: با سدسازی ترکیه حقابه ما از ارس تغییری نخواهد کرد، تا امروز هم تغییری در ورودی آب به ایران حاصل نشده، بعد از این هم نخواهد شد.