ریز ولی پر انرژی! ۲۶ مرداد ۱۳۹۹

ریز ولی پر انرژی!

مواد مغذی موجود در دانه های چیا مثل ویتامین B، تیامین و نیاسین موجب تبدیل غذاهای موجود در بدن به انرژی می شود. این افزایش انرژی باعث بهبود خلق و خو، افزایش فعالیت روزمره و نشاط شما می شود.