برنامه‌ریزی برای پیک مصرف تابستان تهران انجام شده است ۱۷ فروردین ۱۴۰۱
مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران:

برنامه‌ریزی برای پیک مصرف تابستان تهران انجام شده است

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از برنامه ریزی گسترده و تلاش جهادی کارشناسان این شرکت در فصل بهار برای گذر از پیک بار تابستان 1401 در پایتخت خبر داد.