حمایت وزارت نیرو از نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان/ رونمایی از “شبکه متخصصان صنعت آب و برق” ۲۷ آذر ۱۴۰۱
معاون وزیر نیرو در جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو خبر داد:

حمایت وزارت نیرو از نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان/ رونمایی از “شبکه متخصصان صنعت آب و برق”

معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو با تاکید بر حمایت وزارت نیرو از جوانان، نخبگان و شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، از رونمایی "شبکه متخصصان صنعت آب و برق" خبر داد و گفت: این شبکه بستر تبادل تجربیات مهم متخصصان در حوزه آب و برق است.