جدیدترین روش تولید انرژی پاک از ضایعات ۲۲ مهر ۱۳۹۹
تبدیل ضایعات پلاستیکی به هیدروژن پاک؛

جدیدترین روش تولید انرژی پاک از ضایعات

۱۴ درصد از وزن کیسه‌های پلاستیکی را هیدروژن پر کرده است، این کیسه‌ها می‌توانند منبع جدیدی برای کشورهایی باشند که در جست و جوی هیدروژن پاک هستند تا بر تغییرات اقلیمی غلبه کنند.بیشتر روش‌های کنونی، از دمای بسیار زیاد برای تجزیه پلاستیک استفاده می‌کنند و سپس به جدا کردن هیدروژن می‌پردازند.