تلاش غول نفتی چین برای فروش دارایی‌های آمریکایی ۰۴ آذر ۱۴۰۱

تلاش غول نفتی چین برای فروش دارایی‌های آمریکایی

شرکت ملی نفت فراساحلی چین (CNOOC) در پرتو نگرانی نسبت به تحریم‌های احتمالی غرب و درخواست پکن برای سرمایه گذاری داخلی، تلاش برای خروج از کشورهای غربی را مضاعف کرده و به دنبال خریدارانی برای منافعش در میادین نفتی آمریکایی است.