بلوکه شدن ۱۳ میلیارد دلار از دارایی‌های روسیه در اتحادیه اروپا ۲۶ تیر ۱۴۰۱

بلوکه شدن ۱۳ میلیارد دلار از دارایی‌های روسیه در اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا حداکثر ۱۳.۸ میلیارد دلار از دارایی‌های روسیه را از زمان آغاز جنگ در اوکراین، بلوکه کرده است.