چه کنیم تا جایزه خوش مصرفی برق را بگیریم؟ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

چه کنیم تا جایزه خوش مصرفی برق را بگیریم؟

سخنگوی صنعت برق ادامه داد: استفاده از لامپ کم مصرف، قراردادن دمای کولر گازی بر اعداد ۲۴ تا ۲۵ درجه, استفاده از دور کند کولر آبی و استفاده حداکثری از نور روز راهکارهای کاهش مصرف برق در بخش خانگی است. از ۲۹ مشترک برق در کشور ۲۴ میلیون نفر زیر الگوی مصرف قراردارند و سال گذشته ۸ میلیون نفر از پاداش خوش مصرفی برخوردار شدند.