افزایش ظرفیت پست‌های شبکه برق در خوزستان ۲۱ فروردین ۱۴۰۱

افزایش ظرفیت پست‌های شبکه برق در خوزستان

معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: ۷۷۷ مگاولت آمپر در سال ۱۴۰۰ به ظرفیت پست‌های شبکه برق این شرکت اضافه شد که نسبت به هدف تعیین شده، تحقق ۱۱۶ درصدی را نشان می‌دهد.