چین خورشید مصنوعی ساخت ۱۵ آذر ۱۳۹۹

چین خورشید مصنوعی ساخت

راکتور آزمایشی گرماهسته‌ای بین‌المللی بزرگترین پروژه همجوشی هسته ای جهان است که قیمت آن حدود 20 میلیارد یورو (24 میلیارد دلار) می باشد. این پروژه با مشارکت 35 کشور ساخته شده و انتظار می رود در سال 2025 تکمیل شود.