چرا احداث پالایشگاه‌های کوچک در کشور توجیه اقتصادی ندارد؟ ۲۴ مرداد ۱۴۰۱

چرا احداث پالایشگاه‌های کوچک در کشور توجیه اقتصادی ندارد؟

یکی از برنامه‌هایی که در دولت گذشته پیگیری می‌شد ایجاد پالایشگاه‌های مقیاس کوچک در نقاط مرزی بود؛ اما با تغییر دولت متاسفانه احداث پالایشگاه‌های کوچک کنار گذاشته شده است تا جاییکه معاون وزیر نفت در امور پالایش، ایجاد این پالایشگاه‌ها را غیراقتصادی توصیف کرده است.