پالایشگاه اصفهان تشریفات مناقصه در معامله با دانش‌بنیان‌ها را حذف کرد ۲۴ مهر ۱۴۰۱

پالایشگاه اصفهان تشریفات مناقصه در معامله با دانش‌بنیان‌ها را حذف کرد

رئیس بررسی منابع و پشتیبانی ساخت داخل پالایشگاه نفت اصفهان گفت: با هدف حمایت از ساخت داخل و پیرو تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان در مجلس شورای اسلامی و با الگو گرفتن از ماده ۱۰ این قانون، یک بند به آیین‌نامه پالایشگاه با عنوان نداشتن التزام به برگزاری تشریفات مناقصه‌ها در معامله با دانش‌بنیان‌ها درباره تولید نخستین بار اقلام فناورانه راهبردی اضافه شد.