تمدید مهلت درخواست متقاضیان طرح‌های پتروشیمی با خوراک بوتان ۰۵ آذر ۱۴۰۱

تمدید مهلت درخواست متقاضیان طرح‌های پتروشیمی با خوراک بوتان

معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت مهلت ارسال درخواست و بارگذاری مدارک و مستندات متقاضیان طرح‌های پتروشیمی با خوراک بوتان را تا پایان آذرماه تمدید کرد.