صرفه جویی با جایگزینی CNG بجای بنزین ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

صرفه جویی با جایگزینی CNG بجای بنزین

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از جایگزینی روزانه ۱۲ میلیون مترمکعب سی‌ان‌جی با بنزین در کشور با اجرای طرح رایگان تبدیل یک میلیون و ۴۶۰ هزار خودرو عمومی در کشور خبر داد.