“خودروهای بی‌کیفیت داخلی” از مقصران اصلی آلودگی هوای تهران! ۱۹ دی ۱۴۰۱

“خودروهای بی‌کیفیت داخلی” از مقصران اصلی آلودگی هوای تهران!

بیشترین آلودگی هوای شهر تهران مربوط به ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون است که خودروهای بی‌کیفیت و سوخت نامرغوب، نقش عمده‌ای را در تولید این ذرات دارند.