خصوصی سازی نادرست آفت صنعت CNG ۱۴ اسفند ۱۳۹۷

خصوصی سازی نادرست آفت صنعت CNG

اقتصاد ایران: یک کارشناس انرژی گفت: با خصوصی شدن نادرست صنعت CNG آسیب جدی به این صنعت وارد شد و طی این سال هامیزان مصرف CNG و تولید خودروهای گازسوز رشد چندانی نداشت.