مکان‌هایی که ۷۰ درصد کمتر ردپای زیست محیطی دارند ۲۸ شهریور ۱۴۰۱

مکان‌هایی که ۷۰ درصد کمتر ردپای زیست محیطی دارند

روستاهای زیست محیطی به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که از منظر زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی پایدار باشند. بسیاری از آنها غذای و انرژی تجدیدپذیر برای خود تولید می‌کنند.