پایداری شبکه گاز مرکز و غرب کشور تضمین می‌شود ۰۷ خرداد ۱۴۰۱
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران:

پایداری شبکه گاز مرکز و غرب کشور تضمین می‌شود

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران اعلام کرد که با اجرای پروژه‌های تقویت فشار گاز «پل‌کله»، «دوراهان» و «نورآباد»، پایداری شبکه گاز مرکز و غرب کشور تضمین می‌شود.