برنامه باکو برای سرعت‌بخشی به توسعه خط لوله گازی تاپ ۱۴ شهریور ۱۴۰۱

برنامه باکو برای سرعت‌بخشی به توسعه خط لوله گازی تاپ

رئیس‌جمهوری آذربایجان از تسریع در مذاکرات برای افزایش ظرفیت انتقال گاز با خط لوله تاپ با هدف افزایش صادرات گاز به اروپا خبر داد.