توپ بحران گاز به زمین آلمان افتاد ۱۵ شهریور ۱۴۰۱

توپ بحران گاز به زمین آلمان افتاد

معاون شرکت گازپروم روسیه امروز با انداختن توپ به زمین آلمانی‌ها اعلام کرد: تا زمانی که شرکت زیمنس آلمان تجهیزات معیوب را تعمیر نکند، جریان گاز در خط لوله نورداستریم 1 برقرار نخواهد شد.