هشدار و تهدید شدید آذربایجان به ارمنستان در حوزه انرژی ۲۴ مهر ۱۳۹۹

هشدار و تهدید شدید آذربایجان به ارمنستان در حوزه انرژی

هشدار آذربایجان نسبت به حمله به خطوط لوله نفت و گاز. جمهوری آذربایجان با متهم کردن ارمنستان به تلاش برای حمله به خطوط لوله نفت و گاز، نسبت به واکنش شدید به چنین اقدامی هشدار داد.