گستره ۲ خط لوله فرآورده بندرعباس – رفسنجان تابستان امسال تکمیل می‌شود ۰۸ خرداد ۱۴۰۱

گستره ۲ خط لوله فرآورده بندرعباس – رفسنجان تابستان امسال تکمیل می‌شود

مجری طرح گستره دوم خط لوله بندرعباس - سیرجان - رفسنجان گفت: خط لوله مهرآران - رفسنجان، به‌عنوان گستره دوم طرح احداث خط لوله فرآورده بندرعباس - سیرجان - رفسنجان با ۵۹ درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان تابستان امسال تکمیل می‌شود.