روسیه پمپاژ گاز از طریق خط لوله ترک استریم را از سر گرفت ۰۷ تیر ۱۴۰۱

روسیه پمپاژ گاز از طریق خط لوله ترک استریم را از سر گرفت

شرکت دولتی گازپروم روسیه اعلام کرد که عرضه گاز را از طریق خط لوله ترک استریم، پس از اتمام تعمیرات سالانه، از سر گرفته است.