۳۸ پروژه گازرسانی استان کرمانشاه در دست اجرا است ۱۰ تیر ۱۴۰۱
سرپرست شرکت گاز استان کرمانشاه :

۳۸ پروژه گازرسانی استان کرمانشاه در دست اجرا است

سرپرست شرکت گاز استان کرمانشاه با بیان اینکه در تلاش هستیم تا پایان سال آینده کرمانشاه، استان سبز کشور شود، گفت: هم اکنون ۳۸ پروژه فعال گاز رسانی با اعتبار ۶۵۰ میلیارد تومان در استان در دست اجرا است.