فصل جدید همکاری‌های ایران و روسیه/همکاری جدید در ساخت نیروگاه ۱۰ آذر ۱۳۹۹

فصل جدید همکاری‌های ایران و روسیه/همکاری جدید در ساخت نیروگاه

تهران و مسکو همواره در حال تلاش برای رفع موانع موجود در مسیر ارتقا سطح همکاری‌های اقتصادی و تجاری هستند که یکی از این موارد توسعه همکاری‌های دوجانبه در زمینه انرژی به ویژه ساخت نیروگاه مشترک است.