کاهش مصرف آب با خشکه کاری برنج ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

کاهش مصرف آب با خشکه کاری برنج

عباسی با اشاره به مزایای فراوان خشکه کاری برنج، گفت: خشکه کاری برنج علاوه بر کاهش هزینه ها در کشت برنج موجب صرفه جویی در مصرف آب می شود.