رضایت بیشتر صنایع از برنامه‌های مدیریت مصرف تابستان امسال/ ظرفیت‌های تولید برق توسعه یابد ۱۷ شهریور ۱۴۰۱
دبیر خانه صنعت ایران:

رضایت بیشتر صنایع از برنامه‌های مدیریت مصرف تابستان امسال/ ظرفیت‌های تولید برق توسعه یابد

دبیر خانه صنعت ایران رضایت مندی صنایع از برنامه‌های مدیریت مصرف برق امسال را نسبت به سال گذشته بیشتر عنوان کرد و گفت: وزارت نیرو در راستای توسعه ظرفیت صنعت برق کشور گام بردارد.