برنامه‌ریزی وزارت نیرو برای افزایش ۴۰۰ هزار مترمکعبی ظرفیت آب‌شیرین‌کن‌ها ۱۸ دی ۱۴۰۱
معاون آبفای کشور خبر داد:

برنامه‌ریزی وزارت نیرو برای افزایش ۴۰۰ هزار مترمکعبی ظرفیت آب‌شیرین‌کن‌ها

معاون راهبری و نظارت بر بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب کشور گفت: وزارت نیرو مصمم است تا پایان دولت سیزدهم از روش‌های مختلف حداقل ۴۰۰ هزار مترمکعب به ظرفیت آب‌شیرین‌کن‌های در حال بهره‌برداری کشور اضافه کند.