چین پول نفت و زغال‌سنگ روسیه را به یوان پرداخت کرد ۱۹ فروردین ۱۴۰۱

چین پول نفت و زغال‌سنگ روسیه را به یوان پرداخت کرد

چندین شرکت چینی از ارز ملی خود برای خرید نفت و زغال‌سنگ روسیه در ماه مارس استفاده کردند و این محموله‌ها حالا در راه چین هستند.