خروج ۴.۵ میلیارد متر مکعب آب از سد‌های کشور|مصرف آب شرب تهرانی همچنان ۴۰ هزار لیتر بر ثانیه است ۲۱ آذر ۱۴۰۱
در نشست خبری مطرح شد؛

خروج ۴.۵ میلیارد متر مکعب آب از سد‌های کشور|مصرف آب شرب تهرانی همچنان ۴۰ هزار لیتر بر ثانیه است

سخنگوی صنعت آب ورودی سد‌ها را ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون متر مکعب عنوان کرد و گفت: این رقم نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد رشد دارد، خروجی از سد‌ها نیز ۴.۵ میلیارد متر مکعب بوده که نسبت به سال گذشته ۴ درصد کاهش یافته است.