تردید و امید چینی ها در  توسعه فاز 11 پارس جنوبی ۳۰ فروردین ۱۳۹۸

تردید و امید چینی ها در توسعه فاز 11 پارس جنوبی

عاقبت بخیری فاز 11 پارس جنوبی که قرار بود با مشارکت توتال به سرانجام برسد، اکنون در میان تردید و امید به چینی ها گره خورده است.