ایران جزو 4 کشور برتر دنیا در خدمات مهندسی آب|رقیب سرسخت پیمانکاران خارجی در سدسازی هستیم ۱۲ بهمن ۱۴۰۱

ایران جزو 4 کشور برتر دنیا در خدمات مهندسی آب|رقیب سرسخت پیمانکاران خارجی در سدسازی هستیم

فعال صنعت مدیریت منابع آب گفت: قبل از انقلاب هیچ توانی برای اجرای پروژه‌های فنی-مهندسی آب نداشتیم و وابسته به شرکت‌های خارجی بودیم، اما امروز نه تنها جزو چهار کشور برتر دنیا در خدمات مهندسی آب هستیم، بلکه در این حوزه رقیب سرسخت شرکت‌های خارجی هم شده‌ایم.