هزینه صدور کارت سوخت ۱۰۰‌هزار تومان شد ۰۱ بهمن ۱۴۰۱

هزینه صدور کارت سوخت ۱۰۰‌هزار تومان شد

درحالی که تاکنون هزینه صدور کارت سوخت که در زمان ثبت درخواست کارت سوخت المثنی، از متقاضیان دریافت می شد، ۱۰ هزار تومان بود، این هزینه اخیرا به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.