خبر وزیر نیرو از جهش برق هسته ای ایران ۱۳ مهر ۱۳۹۹
افزایش ۲۰۰۰ مگاواتی به ظرفیت برق هسته‌ای کشور

خبر وزیر نیرو از جهش برق هسته ای ایران

وزارت نیروی ما ترجمه واژه وزارت انرژی است که در برخی کشورها نیز وجود دارد؛ در زمان تشکیل وزارت نیرو هم نیروگاه های برق آبی، هم نیروگاه های حرارتی و هم موضوع نیروگاه های هسته ای دیده شده بود ولی بعدا بحث نیروگاه های هسته ای از وزارت نیرو خارج شد و در اختیار سازمان انرژی اتمی ایران قرار گرفت.