اروندان سال تولیدی خوبی سپری کرد ۲۲ اسفند ۱۳۹۷

اروندان سال تولیدی خوبی سپری کرد

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان گفت: با وجود شرایط ویژه کشور، سال تولیدی خوبی را پشت سر گذاشتیم و برنامه تولید تکلیفی میدان‌های دارخوین و جفیر به‌طور کامل محقق شد.