استفاده بهینه از منابع آب مستلزم بهره‌برداری اصولی و هوشمندانه است ۲۱ مهر ۱۳۹۸

استفاده بهینه از منابع آب مستلزم بهره‌برداری اصولی و هوشمندانه است

استاد گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: استفاده بهینه از منابع آب به عنوان یک سرمایه راهبردی ملی و ودیعه‌ای برای نسل‌های آینده، مستلزم بهره‌برداری اصولی و هوشمندانه است تا بتوان بر چالشهای مربوط غلبه کرد.