آغاز به کار غرفه وزارت نیرو در نمایشگاه جهاد سازندگی ۰۵ مرداد ۱۴۰۱

آغاز به کار غرفه وزارت نیرو در نمایشگاه جهاد سازندگی

غرفه وزارت نیرو در دو بخش آبرسانی و برق‌رسانی در نمایشگاه جهاد سازندگی واقع در محل مصلی تهران آغاز به کار کرد.