توسعه تولید خودروهای برقی با همکاری ایران‌خودرو و جهاددانشگاهی ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

توسعه تولید خودروهای برقی با همکاری ایران‌خودرو و جهاددانشگاهی

تفاهم‌نامه‌ گسترش همکاری‌های فناورانه، فنی، تخصصی و اجرایی برای توسعه‌ حوزه‌های مرتبط با خودرو بین جهاد دانشگاهی و شرکت ایران‌خودرو منعقد شد.