جنگ قیمت غولهای نفت و گاز دنیا زیر سایه کرونا و کاهش سود همگانی ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

جنگ قیمت غولهای نفت و گاز دنیا زیر سایه کرونا و کاهش سود همگانی

شرکت‌های معظم نفتی آمریکایی و اروپایی در پایان سه ماه نخست سال ۲۰۲۰ میلادی تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا و آثار منفی‌اش بر فعالیت‌های اقتصادی و به دنبال آن سقوط قیمت نفت، همگی افزون بر اعلام زیان‌های حاصل از این شرایط از کاهش تولید در ماه‌های گذشته و برنامه‌ریزی برای کاستن از این مقدار در ماه‌های آینده خبر دادند.