آغاز تشکیل اوپک در حوزه خزر/ اروپا بازنده بزرگ جنگ اوکراین ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
مدیر گروه مطالعات انرژی وین:

آغاز تشکیل اوپک در حوزه خزر/ اروپا بازنده بزرگ جنگ اوکراین

مدیر گروه مطالعات انرژی وین گفت: قیمت شرکت ملی نفت ایران بر اساس ارزش اسمی و با احتساب دلار تقریبا ۱۰ هزار تومان آن مقطع از شرکت آرامکو بالاتر در آمد. در صورت برنامه‌ریزی و بهره‌برداری از فرصت‌ها، هنوز امکان ارتقا در سطح یک قدرت انرژی جهانی باقی است.