درگیری جدید بین ارمنستان و آذربایجان بازارهای انرژی جهان را تهدید می‌کند ۲۲ مهر ۱۳۹۹

درگیری جدید بین ارمنستان و آذربایجان بازارهای انرژی جهان را تهدید می‌کند

کشور نفت خیز آذربایجان از طریق چندین خط لوله حیاتی و خط لوله گاز قفقاز جنوبی به بازارهای جهانی متصل است. این خطوط لوله از تنگه باریک گنجه می‌گذرند که احتمال می‌رود هدف بعدی حمله‌ها در صورت بالا گرفتن درگیری با ارمنستان باشد.