آیا “جنگل‌های عمودی” به کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها کمک می‌کنند؟ ۰۵ اسفند ۱۴۰۱

آیا “جنگل‌های عمودی” به کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها کمک می‌کنند؟

نتایج مطالعه‌ای که اخیراً توسط دانشمندان ایتالیایی بر روی جنگل‌های عمودی انجام شده، نشان می‌دهد که آن‌ها می‌توانند راهکار مناسبی برای کاهش آلودگی هوا باشند.