وزیر نفت اهتمام جدی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام دارد ۱۳ اسفند ۱۴۰۱
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی:

وزیر نفت اهتمام جدی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام دارد

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: خوشبختانه وزیر نفت اهتمام جدی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام دارد که فاز ۱۴ پارس جنوبی نیز جزو این طرح‌ها بود.