نبض انرژی:انتقاد شدید عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس از همه دولت های گذشته ۰۴ آذر ۱۳۹۹

نبض انرژی:انتقاد شدید عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس از همه دولت های گذشته

ما اکنون به دولت‌های گذشته نقد داریم که چرا زمانی مجوز موسسسات مالی و اعتباری را صادر کردند، چرا نظارت کم بود و باعث شد این موسسات ده‌ها هزار میلیارد تومان به دولت و کشور زیان وارد کنند. اگر در زمینه ساخت پالایشگاه هم محکم‌کاری نشود چه کسی در آینده پاسخگو است؟