نیروگاه‌های بادی کشور با بیش از ۷ هزار مگاوات ظرفیت ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

نیروگاه‌های بادی کشور با بیش از ۷ هزار مگاوات ظرفیت

سخنگوی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران گفت: ظرفیت اقتصادی احداث نیروگاه‌های بادی در کشورمان بیش از هفت هزار مگاوات است.